ARTC Solution Sweden
ARTC Solution Sweden
Trävaror från när och fjärran!

Därför är skog viktig för oss

1. Hjälper oss att andas

Skogar pumpar ut syre som vi behöver för att leva och absorbera koldioxiden vi andas ut (eller avge). Ett enda moget, lövträd uppskattas producera en dagens syreförsörjning, från två till tio personer. Fytoplankton är mer produktiv, vilket ger hälften av jordens syre, men skogar är fortfarande en viktig källa till kvalitetsluft.

2. Är mer än bara träd

Nästan hälften av alla kända arter lever i skogar, inklusive 80 procent av den biologiska mångfalden på land. Den sorten är särskilt rik på tropiska regnskogar, från sällsynta papegojor till hotade apor, men skogarna är livliga runt jorden. Buggar och maskar arbetar näringsämnen i jorden, bin och fåglar sprider pollen och frön och keystonearter som vargar och stora katter håll hungriga växtätare i kontroll.

3. Håller jorden sval

Träd har också ett annat sätt att slå värmen: absorbera CO2 som bränner den globala uppvärmningen. Växter behöver alltid lite koldioxid för fotosyntes, men jordens luft är nu så tjock med extra utsläpp som skogar bekämpar global uppvärmning bara genom att andas. CO2 lagras i trä, löv och mark, ofta i århundraden.

 4. Hjälper oss att utforska och koppla av

Vår medfödda attraktion till skogar, en del av ett fenomen som kallas "biophilia", ligger fortfarande i de relativt tidiga stadierna av den vetenskapliga förklaringen. Vi vet att biophilia drar människor till vatten, skog och andra naturområden, och exponering för skogar har visat sig öka kreativiteten, undertrycka ADHD, påskynda återhämtningen och uppmuntra meditation och mindfulness. Det kan till och med hjälpa oss att leva längre. Skog är viktigt för oss att bilda många anledningar och det har flera värderingar för oss

5. Hjälper oss att göra saker

Var skulle människor vara utan timmer och harts? Vi har länge använt dessa förnyelsebara resurser för att göra allt från papper och möbler till hem och kläder, men vi har också en historia att få bäras bort, vilket leder till överanvändning och avskogning. Tack vare tillväxten av trädodling och hållbart skogsbruk blir det dock lättare att hitta ansvarsfullt framställda trädprodukter.

6. Mat

Några av vår bästa maträtter kommer från skogen. Även om man inte jagar så har vi ett stort skafferi i skogen. 

Ladda ner Skogens Produkter

Varför skydda vår miljö

Ganska dum fråga, eller hur. Om vi inte ändrar vårt tänkande så kommer miljön skadas. 

Så här gör vi

För oss är det en självklarhet att skydda vår miljö. Till höger har ni några sätt vi gör det på. Allt börjar vid avverkningen. Vi handlar inte med något virke som kommer från illegalt och/eller oetiskt avverkad skog. Alla våra leverantörer har en väl planerad avverknings plan där återplantering är en av de viktigaste faktorerna. Miljötänk när det gäller val av maskiner och avverkningsmetoder. Skydd av skyddade arter och fornminnen är andra viktiga hänsyner vi och våra leverantörer tar. I länder som tex. Tanzania är erosions förhindrade åtgärder viktiga vid avverkning så att efter avverkning produktiv skog kan planteras igen. 


Vi stöder aktivt och är aktiva medlemar i följande; 

PEFC, FSC, ISO, ATFS, AF&PA, Vi-skogen, charity: water
Träd ger hungriga barn hopp!
Trädplantering och utbildning ger utsatta människor inkomster och mat på bordet – samtidigt som klimatet blir bättre. Bli månadsgivare och gör skillnad på riktigt.